FR
 
Publications

Tijdschrift 2016/IV

Cover 192  Inhoud 192 

Oude nummers

 

 

Met de steun van
Provincie Oost-Vlaanderen, I.P.W. (Institut du Patrimoine Wallon), de Waals Gewest, Brussel Hoofdstedelijk Gewest (
BROH Directie Monumenten en Landschappen), Prométhéa en de Nationale Loterij

"Historische Woonsteden & Tuinen" zag het licht in 1969. Het is een tijdschrift in vierkleurendruk dat in het Nederlands en het Frans wordt uitgegeven door de Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden & Tuinen van België vzw.
Alle leden van de Vereniging krijgen automatisch de vier nummers van de "Historische Woonsteden & Tuinen" in hun bus.

INHOUD
De inhoud van "Historische Woonsteden & Tuinen" richt zich vooral op de studie, het ontdekken en het beschermen van onroerend erfgoed en roept op tot een grotere bewustwording van onze erfgoedrijkdom. Sommige huizen die niet toegankelijk zijn voor het publiek, vergeten historische monumenten, of zelfs ruïnes, laten de lezer toe verbluffende ontdekkingen te doen.
Dit nationale driemaandelijks tijdschrift - dat bovendien jarenlang in elk nummer een artikel met betrekking tot Nederland opgenomen heeft - publiceert dus een editoriaal, historische en wetenschappelijke artikels, zowel over woningen als over tuinen, maar ook volledige dossiers, interviews, enz.
Het bevat tevens regelmatig verschillende rubrieken: "Voor - Na" restauratie werken, "Voor u gelezen",  "Culturele Informaties".

INDEX
Naar aanleiding van het verschijnen van nr 150, werd een index gepubliceerd met een algemeen overzicht van de artikels (verschenen in de nrs 101 tot 150) en van de auteurs.
Deze index is te bekomen op aanvraag. (€30,- + post)

EXTRA NUMMERS :
Extra nummer van de tijdschrift buiten abonnement: €15,- (+post)

ADVERTENTIETARIEVEN :
op aanvraag:  louisevandewerve@historische-woonsteden.be
T +32 (2) 644 5005

Voor alle vragen of informatie kunt U contact opnemen met de hoofdredacteur, of de Zetel.


                                                                                *  *
                                                                                  *

Bestuurder - verantwoordelijke uitgever :
Philippe le Hodey

Hoofdredacteur :
François-Emmanuel de Wasseige

Redactiecomité :
Jean van Cleven, Odile De Bruyn, Chris De Maegd, Xavier Duquenne, Ria Fabri, Jacques Halflants, Marie Henrion, Léon Lock, Marc Meganck, Dieter Nuytten, Donatienne de Séjournet, Olivier de Trazegnies, Robert d’Ursel, Geert Wisse

Grafica :
Just Type

Drukkerij
Impresor