FR
 

RAAD VAN BESTUUR :

Erevoorzitter : Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Lorenz van BelgiëSon Altesse Royale, le Prince Lorenz de Belgique

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Baron Bernard de Gerlache de Gomery (Voorzitter)
Baron Joseph de Dorlodot (Secretaris Generaal)
De heer Philippe le Hodey (Vicevoorzitter)
Graaf Ghislain d’Ursel (Vicevoorzitter)
Meester Dirk Leermakers (Penningmeester)

Gravin Amélie d’Arschot Schoonhoven
De heer Alain Camu (Voorzitter van de Jury, Prijs der HWTB, Graaf Thierry de Looz-Corswarem voor Tuinen)
De heer Hugo Casaer
Baron (Jean) de Cloedt
Mevrouw Valentine Deprez
De heer Jacques Deneef
Gravin Véronique de Limburg Stirum
De heer Bernard de Maleingreau d´Hembise
Baron Rotsart de Hertaing
Mevrouw Donatienne de Séjournet
Architect Rutger Steenmeijer
De heer Désiré Tassin
Markies de Trazegnies
De heer Jean-Baptiste Van Ex (Voorzitter van de Jury-Prijs  HWTB, Prins A de Merode v/h Erfgoed)

Baron Daniel Cardon de Lichtbuer (Voorzitter Emeritus)

+++

Jonkheer Paul de Pessemier s'Gravendries (Erebestuurder)

Meester Marie-Sophie de Clippele en Meester Donatienne Ryckbost, Deskundige adviseurs
De heer Baudouin Theunissen (Revisor)