FR
 

RAAD VAN BESTUUR :

Erevoorzitter : Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Lorenz van BelgiëSon Altesse Royale, le Prince Lorenz de Belgique

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Baron Bernard de Gerlache de Gomery (Voorzitter)
Baron Joseph de Dorlodot (Secretaris Generaal)

De heer Philippe le Hodey (Vicevoorzitter)
Graaf Ghislain d’Ursel (Vicevoorzitter)
Meester Dirk Leermakers   (Penningmeester)   
De heer Jacques Deneef
De heer Bernard de Maleingreau d´Hembise
Baron Rotsart de Hertaing
Architect Rutger Steenmeijer
De heer Désiré Tassin
De heer Jean-Baptiste Van Ex (Voorzitter van de Jury van de Prijs der HWTVB,  Prins A de Merode v/h Erfgoed)
De heer Alain Camu (Voorzitter van de Jury van de Prijs der HWTB, Graaf Thierry de Looz-Corswarem voor Tuinen)
Markies de Trazegnies
Gravin Amélie d’Arschot Schoonhoven
Mevrouw Donatienne de Séjournet
De heer Hugo Casaer
Mevrouw Valentine Deprez
Gravin Véronique de Limburg Stirum
Baron (Jean) de Cloedt

De heer Baudouin Theunissen (Revisor)
Meester Donatienne Ryckbost (Deskundige adviseur) .

Baron Daniel Cardon de Lichtbuer (Voorzitter Emeritus)