FR
 
INFO EN AGENDA

Wie zijn wij?

De beschermende leden van de HWTB

=> CULTURELE ACTIVITEITEN
- 9/9/2017 Herksendag op het slot van Laarne -Infos
- 24/9/2017:  Bezoek tot de kandidaten 2017 van de prijzen van de HWTB (alle info : Louise van de Werve:T 02 644 5005 of mail)

De 3 kastelen van de Vereniging staan klaar voor uw zomerbezoek:
- Kasteel van Corroy: "Alexander van België, in de intimiteit van een Prins": t/m 3 september 2017: info

- Slot van LaarneOpeningsuren en info.
Allereerste Kerstmagie op het slot: van 8 t/m 23 december 2017: (Reservatie)

- Kasteel van Beersel, : alle info


- Cultuur voor scholen (info en programma !  ) http://www.kasteelfeesten-westerlo.be/laarne/index
RECENT NIEUWS

-  2017 8 1: René Collin wordt de minister voor Erfgoed in Wallonië.

- 2018 European Year of Cultural Heritage (link)

- Op 7/7/2017 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet dat het Onroerenderfgoeddecreet wijzigt wat betreft het luik archeologisch onderzoek bij vergunningsplichtige ingrepen in de bodem.(link)

- 14 7 2017  Evaluatierapport Onroerenderfgoeddecreet (info)


- Erfgoed huren of kopen ? Rechtsgevolgen

-  Meer dan 1000 voordelen met de Lerarenkaart: (info

- Meer dan 1.750 musea en erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel aangeboden door de ErfgoedApp.(info)http://www.kasteelfeesten-westerlo.be/laarne/index

Slot van Laarne

December 2017.

The Most Wonderful Time of the Year, zeker in het Kasteel van Laarne.

In en rond het kasteel word je ondergedompeld in een magische kerstsfeer.
Wie deelneemt aan een kerstwandeling doorheen het kasteel komt gedurende een uurtje in een unieke wereld terecht.
Een indrukwekkend kasteel. Hemelse muziek. Verrassende theaterstukjes. Achter elke hoek schuilt iets onverwachts. Spannend!

Kerstmagie op het Slot van Laarne, van 8 t/m 23 december 2017. Praktische info zullen volgen 

- Gift en legaat zijn mogelijk: Het verdient aanbeveling daaromtrent voorafgaandelijk advies in te winnen.Neem contact met  Dirk Leermakers, Penningmeester, of Cedric Vanneste, filantropieadviseur bij de Koning Boudewijnstichting

- Oude nummers: Daar éen van onze leden de volledige collectie van het tijdschrift "Historische Woonsteden & Tuinen” wenst aan te schaffen, zijn we op zoek achter enkele ontbrekende nummers:   nrs 1-5-22-85-119-124-127-128 et 135. Neem gerust contact op met de zetel mocht u één of enkele nummers ter beschikking hebben.
(administratie@historische-woonsteden.be - 02 644 5005)