FR
 
INFO EN AGENDA

- Nieuw website voor het Kasteel van Laarne: hier te bekijken

=> SAVE THE DATE: 20 mei 2017 Algemene Vergadering,  Koningin Elisabeth muziekkapel, te Waterloo

 

=> CULTURELE ACTIVITEITEN: alle info
- 23/4/2017: Kasteel van Laarne: Erfgoeddag
- 25/4/17:  Tentoonstelling Rik + Bibliotheca Wittockiana (info)
- 1/5/17 Kasteel van Laarne : Zilversbeurs, (10u-18u)
- 22/5/17 Kasteel Cousin en de historische Freÿr tuinen.
- 22/6/17: Kasteel van Hingenen expo " The bueaty and the Beast", Stichting Verbeke te Sint Niklaas;
- 4/7/17: La Paix Dieu en rondleiding in een privé kasteel;
- Cultuur voor scholen (info en programma !  ) Erfgoeddag LAARNE
RECENT NIEUWS

-  950 voordelen met de Leerarenkaart: (info

- Meer dan 1.750 musea en erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel aangeboden door de ErfgoedApp.(info)

- Op 16/12/2016 keurde de Vlaamse Regering enkele wijzigingen aan de onroerenderfgoedregelgeving en de Code van Goede Praktijk goed (info).

EU : 2018 Jaar van het Cultureel Erfgoed (link)

- Beheersplan: (info)

- Lagere belasting op aankoop of schenking beschermd monument (30 9 2016)

- http://www.onroerenderfgoedprijs.be

 Erfgoeddag LAARNE

LAARNE 2017

Ter gelegenheid van Erfgoeddag organiseert de Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden en Tuinen van België in samenwerking met het gemeentebestuur van Laarne en met de steun van de Nationale Loterij  een Vogelverschrikkerswedstrijd!

Onder het thema ZORG ging onze aandacht naar vogelverschrikkers.

Ja, vogelverschrikkers behoren tot het collectief geheugen. Tijdens het “ancien regime” vormde landbouw de kern van de samenleving. Vernietigde of beschadigde oogsten lieten zich navoelen bij de bevolking en kunnen beschouwd worden als economische crisis!

 “Hoe zorgen Vogelverschrikkers voor ons? ”… Ter gelegenheid van deze wedstrijd zetten de scholen van Laarne ze in de bloementjes!
Alle basisscholen van Laarne stellen  hun vogelverschrikker ( 51 in totaal!) tentoon in het hartje van  Laarne, langs de dreef tussen kerk, gemeentehuis en kasteel.
 
Wees er ook zeker bij op 23 april 2017 voor de vogelverschrikkerswedstrijd! Stem mee en verkies de mooiste, de slimste, de meest afschrikwekkende, de meest milieuvriendelijke vogelverschrikker! Zorg ervoor dat je een stemformulier bij hebt!

De tentoonstelling is permanent zichtbaar van 23 april tot en met 1 mei 2017.Stembrieven zijn op 23 april ter beschikking in het paviljoen en op het gemeentehuis van 10u tot 17u.

- Gift en legaat zijn mogelijk: Het verdient aanbeveling daaromtrent voorafgaandelijk advies in te winnen.Neem contact met  Dirk Leermakers, Penningmeester, of Cedric Vanneste, filantropieadviseur bij de Koning Boudewijnstichting

- Oude nummers: graag ontvangen wij ze terug op de Zetel !