FR
 
INFO EN AGENDA

- Nieuw website voor het Kasteel van Laarne: hier te bekijken

 

=> CULTURELE ACTIVITEITEN: alle info.
- 22/6/17: Kasteel van Hingenen expo " The bueaty and the Beast", Stichting Verbeke te Sint Niklaas;
- 4/7/17: La Paix Dieu en rondleiding in een privé kasteel;
- Cultuur voor scholen (info en programma !  ) Erfgoeddag LAARNE
RECENT NIEUWS

-  950 voordelen met de Leerarenkaart: (info

- Meer dan 1.750 musea en erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel aangeboden door de ErfgoedApp.(info)

- Op 16/12/2016 keurde de Vlaamse Regering enkele wijzigingen aan de onroerenderfgoedregelgeving en de Code van Goede Praktijk goed (info).

EU : 2018 Jaar van het Cultureel Erfgoed (link)

- Beheersplan: (info)

- Lagere belasting op aankoop of schenking beschermd monument (30 9 2016)

- http://www.onroerenderfgoedprijs.be

 Erfgoeddag LAARNE

- Gift en legaat zijn mogelijk: Het verdient aanbeveling daaromtrent voorafgaandelijk advies in te winnen.Neem contact met  Dirk Leermakers, Penningmeester, of Cedric Vanneste, filantropieadviseur bij de Koning Boudewijnstichting

- Oude nummers: graag ontvangen wij ze terug op de Zetel !