FR
 
INFO EN AGENDA

Wie zijn wij?

De beschermende leden van de HWTB

=> CULTURELE ACTIVITEITEN

De 3 kastelen van de Vereniging staan klaar voor uw zomerbezoek:

- Slot van LaarneOpeningsuren en info.
Kerstmagie op het slot: van 8-23/1/2017: (Reservatie)


- Kasteel van Beersel, : alle info

- Kasteel van Corroy:alle infos

- Cultuur voor scholen (info en programma !  ) http://www.kasteelfeesten-westerlo.be/laarne/index
RECENT NIEUWS

- 2018 European Year of Cultural Heritage (link)

- Op 7/7/2017 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet dat het Onroerenderfgoeddecreet wijzigt wat betreft het luik archeologisch onderzoek bij vergunningsplichtige ingrepen in de bodem.(link)

- 14 7 2017  Evaluatierapport Onroerenderfgoeddecreet (info)

- Erfgoed huren of kopen ? Rechtsgevolgen

-  Meer dan 1000 voordelen met de Lerarenkaart: (info

- ErfgoedApp: 1.750 musea en erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel te bezoeken .(info)http://www.kasteelfeesten-westerlo.be/laarne/index

- Gift en legaat zijn mogelijk: Het verdient aanbeveling daaromtrent voorafgaandelijk advies in te winnen.Neem contact met  Dirk Leermakers, Penningmeester, of Cedric Vanneste, filantropieadviseur bij de Koning Boudewijnstichting

- Oude nummers: Daar éen van onze leden de volledige collectie van het tijdschrift "Historische Woonsteden & Tuinen” wenst aan te schaffen, zijn we op zoek achter enkele ontbrekende nummers:   nrs 1-5-22-85-119-124-127-128 et 135. Neem gerust contact op met de zetel mocht u één of enkele nummers ter beschikking hebben.
(administratie@historische-woonsteden.be - 02 644 5005)