FR
 

Logo php

Eigenaar van een historisch woning in Wallonie of Brussel HG? Raadpleeg de FR pagina hier.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

CEL PHP:  PARTICULIER HISTORISCH PATRIMONIUM: Voorstelling

Memorandum der HWTB: op aanvraag
Lijst van europese conventies over erfgoed:  link

VLAAMS GEWEST: Onroerend Erfgoed agentschap

2016 12 16 : Wijzigingen aan de onroerenderfgoedregelgeving en de Code van Goede Praktijk vanaf 1 1 2017:
Deze wijzigingen hebben vooral implicaties voor alle lokale besturen, en zeker voor de erkende onroerenderfgoedgemeenten, en erkende archeologen. Zij ontvingen van ons de nodige informatie over de wijzigingen. De belangrijkste aanpassingen zetten wij graag even op een rij.

2016 10 5 advies over ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu omgeving-SARO

Sinds 01.01.2015 is het Onroerenderfgoeddecreet officieel van kracht:  brochures hier te downloaden:  de nieuwe regelgeving en de toelichtingsbrochure.
Staatsblad verschijningen over het OED: in bijlage

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed: Geert Bourgeois

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWESTErfgoed Brussel

Minister voor Onroerend Erfgoed in Brussel H. Gewest: Rudi Vervoort

2016 12 15: De Brusselse Regering kondigde donderdag de start aan van een « Executive Master in bewaring en restauratie van het architecturaal erfgoed », een opleiding uitgewerkt binnen de gezamenlijke structuur van de Université libre de Bruxelles en de Vrije Universiteit Brussel, de « Brussels University Alliance ULB-VUB ».